Inženýrská činnost

Na základě Vašich přání vytváříme individuální projekty staveb pro bydlení, rekreaci, podnikání a pod.

Stavby navrhujeme dle platných norem a předpisů, tak aby co nejlépe splňovaly požadavky stavebníka na funkčnost , proveditelnost a estetickou podobu budoucího objektu. Projekt může být zpracován jako studie, pro územní řízení, stavební povolení nebo podrobně rozkreslen dle přání až do prováděcí dokumentace v různém stupni propracovanosti.

V rámci stavby a jejího návrhu je možno využít služeb spolupracujícího architekta.

V průběhu projektování je projekt konzultován se státní správou – stavení úřad, hygiena, hasiči a pod., aby se zajistila reálnost výstavby.