Projektová činnost

Dlouholetou zkušeností máme vytvořeny a vytipovány opakující se objekty, na které jsou vytvořeny typové projekty a to nejen pro rodinné domky vhodné k výstavbě svépomocí či za přijatelné ceny dodavatelsky, ale i projekty pro samostatatné garáže, přístřešky, jímky na vyvážení a pod.

Typové projekty jsou vypracovány v dokumentaci pro stavební povolení a obsahují:

  • Stavebně architektonickou část v měřítku 1:50
  • Statiku
  • Zdravotní instalace – vodovod, kanalizace
  • Požárně bezpečnostní řešení stavby
  • Výpisy skladeb podlah a konstrukcí.

Po zkušenosti, kdy se projekty opatřovali dokumentací elektro instalace a vytápění a stavebník neměl možnost si umístit světla, zásuvky, vypínače a pod tam, kam mu to bude vyhovovat a složitě se řešily změny projektu je projekt opatřen “slepými výkresy” pro vytvoření podkladů pro elektro a vytápění – jedná se o výkresy do kterých si individuálně investor zakreslí, kde chce mít zásuvky, světla, vývody pro TV případně počítačovou síť, zabezpečovací zařízení a pod., systém vytápění jednotlivých místností (podlahové, otopnými tělesy, kombinace), které pak budou sloužit pro dodavatele těchto řemesel. Schopný řemesník dle těchto doplněných slepých výkresů je schopen navrhnout i cenu těchto instalací.

Cena stavby dodavatelsky a svépomocí je pouze orientační, vždy záleží na možnostech investora tuto cenu ovlivnit např. výběrem dveří, povrchových úprav, dlažeb, obkladů, ale i systémem vytápění či použité sanity a elektro vybavení, které se může od základní cenové hladiny lišit až několikanásobně. U cen svépomocí závisí vždy na řemeslných a organizačních schopnostech investora a např. i možností využití vlastního materiálu (dřevo na stropy i krov apod.)

V ceně není osazení objektu do terénu a připojení na inženýrské sítě. Pokud v místě stavby není splašková či jednotná kanalizační síť je na vyžádání k projektu  domku zdarma přiložen projekt na jímku na vyvážení.