O firmě

Projektovou kancelář a její práci řídí autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby s dlouholetou zkušeností v oblasti realizace – zedník, stavbyvedoucí, 5 let výkonný ředitel soukromé stavební firmy s 50ti zaměstnanci, cca 15 let projektové praxe v oboru pozemní stavby, požární ochrana a zdravotechnika.

Projektová činnost

Vytváříme individuální projekty staveb pro bydlení (rodinné domky, bytové stavby, rekreační a pod.), stavby občanské vybavenosti, staveb pro podnikání a ostatní stavby . Vše pro stavby nové, ale i změn a úprav stávajících (vestavby, nástavby, přístavby a pod.).

Dlouholetou zkušeností máme vytvořeny a vytipovány opakující se objekty, na které jsou vytvořeny typové projekty a to nejen rodinných domků vhodných k výstavbě svépomocí či za přijatelné ceny dodavatelsky, ale i samostatných garáží, přístřešků, jímek na vyvážení a pod.

V rámci projektování ke každému projektu je zpracováno požárně bezpečnostní řešení stavby, které na vyžádání provádíme i na předložené projekty. Samostatně jsme schopni projektovat i přípojky vody, kanalizace a ve spolupráci s našimi dodavateli i plynofikace objektů a elekro přípojek.

Dozorování staveb

V rámci projektu na vyžádání provádíme autorský dozor námi vyprojektovaných staveb. Pro individuální stavebníky jednoduchých a drobných staveb (např. chat, kůlen, bazénů, RD ) nabízíme dozor odborný. Dozor stavební a technický provádíme na stavby prováděné většinou dodavatelsky jednou či více firmami, pokud chce mít stavebník ( investor) jistotu, že práce jsou prováděny v odpovídající kvalitě, ceně a množství.

Inženýrská činnost

Dle potřeby vyřizujeme na stavby územní řízení, stavební povolení, pokud je potřeba a možnost i vyjímky z ustanovení prováděcích předpisů a pod. Při ukončení stavby zajišťujeme kolaudaci.

Poradenská a ostatní činnost

Poradenství poskytujeme hlavně pro individuální stavebníky a to v pomoci s výběrem pozemku ( prověření možnosti stavby na parcele a pod.), s výběrem vhodného objektu, pomoc při výběru materiálu a technologií ke stavbě, zaměřování stavebních parcel, ale i stávající stavů objektů a pod.